Ceník

Přesnou cenu lze stanovit dle charakteru nutného zásahu, kde se pouívá např. ploných ochranných postřiků, prostorových aerosolů, poerových návnad a nástrah, popraů, dýmovnic, odpuzujících-repelentních mat. a polepových pastí. Důleitým kritériem je i nutný počet zásahů. Některé se musí minimálně jednou opakovat. Vechny tyto aspekty musí být v rámci rozpočtu projednány a zdůvodněny jetě před zásahem tak, aby si je objednavatel mohl snadno případně ověřit. Je té důleité, aby objednatel poskytl vechny jemu dostupné informace o zásazích v minulosti, aby byl zvolen vhodný prostředek.

PopisCena
Nástřik proti dřevokazným houbám, kůdcům a plísním 50 Kč /m2
Dezinfekce - ploná - zahrnuje mechanické očitění + nástřik 20 Kč/m2
Dezinsekce: vábi, rusi, těnice 2500 3500 Kč za náplň postřikovače /jeden činovní dů předtavuje spotřebu 1 3,5 náplně, dle velikosti. U poerových nástrah gelu - se vychází z mnoství spotřebovaného materiálu.
Mravenci Farao /min.10 bytů/ Tato metoda je, na rozdíl od jiných, jednorázová a tím výhodnějí. Jde o sterilizaci, a tím vymření kolonií. 600 800 Kč za bytovou jednotku
Vosy musí být hnízdo přístupné2000 Kč/hnízdo
Deratizace (10 staniček včetně nástrahy dle typu pro suché, či vlhké prostředí) cca 2000 3000 Kč
Ceny jsou orientační

Doprava v oblasti Prahy je zahrnuta do cen. Mimo Prahu 7 kč /Km

Obhlídka pracovitě rozpočet zdarma.

Není li zajitěno klientem místo na parkování, bude připočteno případné parkovné. Vechny ceny jsou s DPH a budou upřesněny po konkrétní obhlídce přímo s klientem.

Objednávka je pak závazná.

Theme Sponsored by: Roller Blinds, Cyprus Holidays, Walk in Baths
„Mít rád lidi a milovat lidi to je celé tajemství a snad jediný recept na štěstí.“ Jan Werich