...z realizovaných prací

  • Budova dětského domova Pyely po rekonstrukci střechy
  • 90 rodinných domů v diplomatické vesničce Praha Nebuice
  • Budova zámku Pyely domov seniorů po rekonstrukci krovu
  • Historická budova MKS Český Brod po rekonstrukci napadených částí krovu
  • Luxusní hotel SEN v Senohrabech u Prahy - ochranné nástřiky krovů na novostavbě
  • Rozsáhlé objekty střech po rekonstrukci v diagnostickém ústavu zámku Tloskov
  • Ubytovny města Neveklov v Jablonné u Beneova
  • Rozsáhlé objekty klátera Sv.Vorily s kostelem u Národního divadla v Praze
  • Ochranné nástřiky kolních budov města Říčany

„Nikdy se nesměji nejlépe. Bojím se, že by to mohlo být naposledy.“ Jan Werich