O nás...

V roce 1973 jsem nastoupil do podniku Komunálních služeb, absolvoval v Praze školení pro práci s jedy a ve Výzkumném ústavu dřevařském v Bratislavě ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, biotickým škůdcům a požáru. V tomto zajímavém oboru jsem pracoval v různých státních organizacích až do roku 1990 a po pádu totalitního režimu založil vlastní firmu.

Za 37 let praxe jsem poznal problematiku průmyslových staveb, historických budov, ale i rodinných domů a rekreačních objektů po celých Čechách, Moravě i části Slovenska. Vím, co mohu v oblasti napadení dřeva očekávat v závislosti na prostředí, charakteru staveb i regionu. Přesto se občas stále objevují nová překvapení. Proto svým přátelům i klientům často říkám: „nemoci dřeva nechte raději odborníkům.“ U nemocí lidí a zvířat to přece platí také. Ušetříte si starosti, peníze a mnohá zklamání.


Trochu historie, aneb jak jsme začínaliPři nástřiku krovů na zámku v Průhonicích, v r.1975 jsme potkali slečnu Toničku, která sloužila ještě za První republiky u bývalého majitele, hraběte Silvy Taroca, zakladatele botanických sbírek zdejšího parku.


Když došel benzin do tlakového čerpadla, stačilo jej vycucnout z nádrže auta.


V letech 1973 – 1982 jsme se hodně pohybovali po nádražních objektech. Technologické vybavení bylo velmi skromné.


Přeprava materiálu a zařízení po celém Československu byla velmi pionýrská


V letech 1983 – 1990 jsme se Škodou 120 M vyjeli až na hřebeny Krkonoš