O nás...

V roce 1973 jsem nastoupil do podniku Komunálních slueb, absolvoval v Praze kolení pro práci s jedy a ve Výzkumném ústavu dřevařském v Bratislavě ochranu dřeva proti dřevokazným houbám, biotickým kůdcům a poáru. V tomto zajímavém oboru jsem pracoval v různých státních organizacích a do roku 1990 a po pádu totalitního reimu zaloil vlastní firmu.

Za 37 let praxe jsem poznal problematiku průmyslových staveb, historických budov, ale i rodinných domů a rekreačních objektů po celých Čechách, Moravě i části Slovenska. Vím, co mohu v oblasti napadení dřeva očekávat v závislosti na prostředí, charakteru staveb i regionu. Přesto se občas stále objevují nová překvapení. Proto svým přátelům i klientům často říkám: nemoci dřeva nechte raději odborníkům. U nemocí lidí a zvířat to přece platí také. Uetříte si starosti, peníze a mnohá zklamání.


Trochu historie, aneb jak jsme začínaliPři nástřiku krovů na zámku v Průhonicích, v r.1975 jsme potkali slečnu Toničku, která slouila jetě za První republiky u bývalého majitele, hraběte Silvy Taroca, zakladatele botanických sbírek zdejího parku.


Kdy doel benzin do tlakového čerpadla, stačilo jej vycucnout z nádre auta.


V letech 1973 1982 jsme se hodně pohybovali po nádraních objektech. Technologické vybavení bylo velmi skromné.


Přeprava materiálu a zařízení po celém Československu byla velmi pionýrská


V letech 1983 1990 jsme se kodou 120 M vyjeli a na hřebeny Krkono

„Snažme se žít tak, aby naší smrti litoval i majitel pohřební služby.“ Mark Twain