Portfolio naich slueb

  • Ochrana dřeva a zdiva
  • Deratizace
  • Dezinsekce
  • Dezinfekce
  • Vyklízecí práce

Práce jsou prováděny:

a) preventivně - průběně

b) ohniskově při zjitěném výskytu

c) jako monitoring výskytu, posouzení stavu /např. před koupí nemovitosti

d) jako poradenství preventivních opatření

Rada z dlouholetých zkueností zdarma:
Zedníci, tesaři, klempíři i pokrývači mohou být vynikající mistři oboru. O chemických látkách a jejich působení na prostředí, mikrobiologii, toxikologii apod. vak vědí zpravidla velmi málo. Jinak laicky provedené zásahy nebývají účinné ale mohou být kodlivé. Příčinou je neznalost vlastností pouitého materiálu vůči danému prostředí i často nákup v maloobchodě, kde se iroké laické veřejnosti nesmí prodávat, /zákon o ochraně zdraví/, účinné chemické koncentráty. Místo úspor dochází pak paradoxně k velkým kodám na zdraví i majetku. I v medicíně účinné léky předepisuje odborník lékař. Toté platí pro ochranu proti hlodavcům, plísním a hmyzu. Maloobchod dodává pouze repelentní-odpuzující přípravky a méně účinné granule pro hlodavce, navíc nevhodné do vlhkého prostředí a exteriérů, míst, kde se pracuje s potravinami, a zemědělství. Účinné přípravky mohou získat jen odborníci s platným certifikátem.

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich