Portfolio našich služeb

  • Ochrana dřeva a zdiva
  • Deratizace
  • Dezinsekce
  • Dezinfekce
  • Vyklízecí práce

Práce jsou prováděny:

a) preventivně - průběžně

b) ohniskově při zjištěném výskytu

c) jako monitoring výskytu, posouzení stavu /např. před koupí nemovitosti

d) jako poradenství preventivních opatření

Rada z dlouholetých zkušeností zdarma:
Zedníci, tesaři, klempíři i pokrývači mohou být vynikající mistři oboru. O chemických látkách a jejich působení na prostředí, mikrobiologii, toxikologii apod. však vědí zpravidla velmi málo. Jinak laicky provedené zásahy nebývají účinné ale mohou být škodlivé. Příčinou je neznalost vlastností použitého materiálu vůči danému prostředí i často nákup v maloobchodě, kde se široké laické veřejnosti nesmí prodávat, /zákon o ochraně zdraví/, účinné chemické koncentráty. Místo úspor dochází pak paradoxně k velkým škodám na zdraví i majetku. I v medicíně účinné léky předepisuje odborník – lékař. Totéž platí pro ochranu proti hlodavcům, plísním a hmyzu. Maloobchod dodává pouze repelentní-odpuzující přípravky a méně účinné granule pro hlodavce, navíc nevhodné do vlhkého prostředí a exteriérů, míst, kde se pracuje s potravinami, a zemědělství. Účinné přípravky mohou získat jen odborníci s platným certifikátem.